Μπορεί ο αγρότης να βοηθηθεί από πλατφόρμες διαχείρισης αγροτεμαχίων;

Μύθος Πρώτος

Η πλατφόρμα διαχείρισης αγροτεμαχίων AgroBox μπορεί από μόνη της να σε βοηθήσει στην αύξηση παραγωγής. Είναι προφανές πως η καθημερινή εκπαίδευση των αγροτών σε θέματα καλλιέργειας καθώς και η ενημέρωση από τον γεωπόνο αποτελεί βασική προϋπόθεση. Η καταγραφή φροντίδων ,η κατανόηση δεικτών δορυφορικών εικόνων όπως το NDVI, οι μετρήσεις κλιματικών δεδομένων όπως υγρασία και θερμοκρασία βοηθούν τον αγρότη και τον σύμβουλο γεωπόνο να εξάγουν συμπεράσματα. Η καθημερινή ενασχόληση με την πλατφόρμα βελτιώνει τις γνώσεις για κάθε χωράφι σας.

Μύθος Δεύτερος

Πρέπει να είμαι εξειδικευμένος χρήστης για να χειριστώ το AgroBox. Η πλατφόρμα προσανατολίζεται στον απλό χρήστη αγρότη. Οι βασικές λειτουργίες όπως εισαγωγή αγροτεμαχίου, φροντίδας καθώς και η παρακολούθηση δορυφορικών εικόνων γίνεται με τρόπο εύκολο και αυτοματοποιημένο. Οι αγρότες και οι παραγωγοί τροφίμων πρέπει να ασχοληθούν οι ίδιοι ,όχι μόνο για να παραμείνουν κερδοφόροι αλλά για να αυξήσουν την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα. Ταυτόχρονα, οι περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή καθιστούν δυσκολότερη την επίτευξη αυτών των στόχων.

kykloi

Μύθος Τρίτος

Στο AgroBox απλώς εισάγω στοιχεία για καταγραφή. Η διαχείριση αγροκτημάτων είναι απαραίτητη για τους ιδιοκτήτες γεωργικών εκτάσεων για τη μεγιστοποίηση της ετήσιας απόδοσης επένδυσης και της μακροπρόθεσμης ανατίμησης του κεφαλαίου . Οποιαδήποτε γεωργική γη θα πρέπει να αυξάνεται σε αξία και να παράγει ετήσιο εισόδημα στους ιδιοκτήτες γης, αλλά με την προοδευτική διαχείριση της εκμετάλλευσης, οι ιδιοκτήτες γης μπορούν να αναμένουν πολύ υψηλότερη κερδοφορία. Πολύ σημαντικό στην πλατφόρμα AgroBox είναι η λειτουργία σύγκρισης αγροτεμαχίων.

 

 

Μύθος Τέταρτος

Το AgroBox απευθύνεται μόνο σε αγρότες  και όχι σε γεωπόνους. Οι σύμβουλοι γεωπόνοι  κατανοούν ότι τα αναλυτικά στοιχεία που παρέχουμε συμπληρώνουν το όραμά τους καθώς επικεντρώνονται ειδικά στην επίλυση γεωργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους. Πολύ σημαντικό στην πλατφόρμα AgroBox είναι το επίπεδο γεωπόνου στο οποίο ο γεωπόνος «συμβουλεύει» ταυτόχρονα πολλούς αγρότες

Μπορείτε να εγγραφείτε στο https://app.agrobox.gr/index.php?page=register

 

Επομένως

  • Γνωρίστε το χωράφι σας μέσα από τις δορυφορικές εικόνες
  • Αποφασίστε για τη στρατηγική καλλιέργειας μαζί με τον γεωπόνο σας
  • Ξεκινήστε με το πρόβλημα, όχι με τη λύση
  • Καταγράψτε και δημιουργήστε ψηφιακό αρχείο όχι για τώρα αλλά για το μέλλον

 

Σχετικα με το AgroΒox

Μία ιδέα, μία καινοτομία και μία αλλαγή κάθε φορά.

Το Agrobox βοηθά τους αγρότες,γεωπόνους και συμβούλους  να γίνουν πιο δυναμικοί, πιο εξελιγμένοι, πιο αποτελεσματικοί.

Αυτό φέρνει στην αγροτική επιστήμη, καινοτόμες στρατηγικές και υψηλές ψηφιακές τεχνολογίες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με νέους τρόπους.

GsmBox

07 Σεπτεμβρίου 2021

Search