Λογισμικό για αγροτικούς συμβούλους / γεωπόνους

Εξειδικευμένη εφαρμογή στην συμβουλευτική για τον Σύμβουλο Γεωπόνο και μελετητή

farmer1.png

Οι υπηρεσίες μας

To AgroBox σας δίνει πρόσβαση σε πολλά και διαφορετικά δεδομένα όπως δορυφορικές εικόνες, κλιματικά δεδομένα,στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι σε κατανοητή μορφή. Αυτά τα δεδομένα πλέον μπορείτε εσείς, ως γεωργικός σύμβουλος και γεωπόνος, με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις σας, να τα μετατρέψετε σε μια έγκυρη και αποτελεσματική συμβουλή για τον παραγωγό.

Λειτουργίες

Διατηρήστε αρχείο δεδομένων για κάθε αγροτεμάχιο και για όλες τις αγροτικές χρονιές.

Αμεσότητα

Παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους παραγωγούς, με τη μορφή γεωργικών συμβουλών.

Εργαλείο

θα μπορεί να βοηθήσει τους παραγωγούς να εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις τους.

Μέλλον

 Αποκτήστε συγκριτικό πλεονέκτημα ως σύμβουλος γεωπόνος στην αγορά.

Δείκτες βλάστησης (ndvi,evi)

Το AgroBox υπολογίζει τον δείκτη βλάστησης αξιοποιώντας τις εικόνες του δορυφόρου
Sentinel-2 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).
Ο δορυφόρος αυτός παίρνει νέα εικόνα κάθε 2 ημέρες. Με αυτές τις δορυφορικές εικόνες και τον
δείκτη βλάστηση μπορείς απλά και γρήγορα να δεις πόσο «ζωηρό» είναι το χωράφι σου.

Σχετικα με το AgroΒox

Μία ιδέα, μία καινοτομία και μία αλλαγή κάθε φορά.

Το Agrobox βοηθά τους αγρότες,γεωπόνους και συμβούλους  να γίνουν πιο δυναμικοί, πιο εξελιγμένοι, πιο αποτελεσματικοί.

Αυτό φέρνει στην αγροτική επιστήμη, καινοτόμες στρατηγικές και υψηλές ψηφιακές τεχνολογίες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με νέους τρόπους.

GsmBox

07 Σεπτεμβρίου 2021

Search