Με την πλατφόρμα του AgroBox

  • μπορεί ο αγρότης να οργανώσει τα αγροτεμάχια του, να καταγράψει καλλιεργητικές φροντίδες & έξοδα, να δει δορυφορικές εικόνες πχ NDVI (δείκτης βλάστησης), να λάβει την κατάσταση ψεκασμού, να λάβει μετεωρολογικά δεδομένα, να καταγράψει παραγωγές και έσοδα, να δει στατιστικά και πολλά άλλα.
  • μπορεί ο γεωπόνος/σύμβουλος να οργανώσει τους αγρότες του, για να μπορέσει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικής βάση ζωντανών δεδομένων που συμβαίνουν στο χωράφι. Πρόταση καλλιεργητικών φροντίδων, ειδοποιήση συμβάντων βάση κλίματολογικών συνηθηκών, σύγκριση & αναφορά.

 

Προσωποποιημένο Farm Management: Η αλλαγή κουλτούρας των αγροτών σε θέματα ψηφιακής γεωργίας


Η τεχνολογική εξέλιξη έχει εισάγει νέες διαστάσεις στον τομέα της γεωργίας, με τον όρο "προσωποποιημένο farm management" να καταλαμβάνει έναν κεντρικό ρόλο. Αυτή η νέα προσέγγιση δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα αγροκτήματα, αλλά επηρεάζει επίσης την κουλτούρα και τις πρακτικές των αγροτών.Τα οικολογικά σχήματα με την χρήση της ψηφιακής εφαρμογής αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για τον κλάδο.  Η ψηφιακή επανάσταση έχει εισέλθει στον τομέα της γεωργίας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που οι αγρότες διαχειρίζονται τις καλλιέργειές τους και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Αυτή η μετάβαση προς την ψηφιακή γεωργία έχει επιφέρει μια  αλλαγή κουλτούρας μεταξύ των αγροτών, προωθώντας νέες πρακτικές, προσεγγίσεις και προσδοκίες.

Τύποι εδάφους στη γεωργία για την αποτελεσματική ανάπτυξη των καλλιεργειών

Υπάρχουν έξι πιο συνηθισμένοι τύποι εδάφους για τη γεωργία: άμμος, άργιλος, λάσπη, κιμωλία, τύρφη και αργιλώδης.

Oταν πρόκειται για τη φυτική παραγωγή, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι τύποι του εδάφους. Στη γεωργία διακρίνονται τυπικά έξι κύριοι τύποι εδάφους. Κάθε ένα από αυτά έχει συγκεκριμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες. Ενώ ορισμένοι τύποι εδάφους είναι πιο παραγωγικοί και εξυπηρετικοί, η χρήση τροποποιήσεων κατάλληλων για κάθε τύπο μπορεί να ωφελήσει τους καλλιεργητές.

Γιατί να επιλέξω μια εφαρμογή στην οποία καταχωρώ τις καλλιεργητικές φροντίδες που εκτελώ στα χωράφια μου, ως αγρότης;

Μια εφαρμογή που καταχωρεί τις καλλιεργητικές φροντίδες είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε αγρότη. Ακολουθούν μερικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να επιλέξετε μια τέτοια εφαρμογή:

Οργάνωση: Μια εφαρμογή καταχωρεί τις καλλιεργητικές φροντίδες και τα δεδομένα σας με μια εύκολη και δομημένη μέθοδο, που σας βοηθά να οργανώσετε και να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σας αποτελεσματικά.

Η δημιουργία «χώρου αγοράς» από μικρές επιχειρήσεις  για την έξυπνη γεωργία στην Ελλάδα: Μια ευκαιρία για καινοτομία και αειφορία

Η γεωργία στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια διαδικασία μετασχηματισμού, καθώς ολοένα και περισσότεροι αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζουν να υιοθετήσουν πρακτικές που ενσωματώνουν την τεχνολογία και την αειφορία. Αυτή η μετάβαση προς μια εξυπνότερη γεωργία δημιουργεί έναν νέο χώρο αγοράς με πολλές δυνατότητες και προκλήσεις για μικρές επιχειρήσεις. Η αναπτυσσόμενη AgroBox συνδυάζει από την μία την δυνατότητα ενσωμάτωσης ανθρώπινου δυναμικού από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήματα Γεωπονίας  και τμήματα Πληροφορικής και από την άλλη το πεδίο   πειραματισμού στον Θεσσαλικό κάμπο με τις πολλές καλλιέργειες.

Πώς μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητα στην αγροτική σας εκμετάλλευση με το app.agrobox.gr;

Εάν είστε αγρότης, τότε γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις εργασίες στην αγροτική σας εκμετάλλευση. Οι προκλήσεις της γεωργικής παραγωγής είναι πολλές και διαφορετικές, από την ανεπάρκεια πόρων και εργατικού δυναμικού έως την παραγωγή υψηλής ποιότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

Η καταγραφή ψηφιακά των εργασιών, των πρακτικών και των αποτελεσμάτων της συγκομιδής είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση της εκμετάλλευσής σας. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που παρέχει η πλατφόρμα app.agrobox.gr.

Με τη βοήθεια του app.agrobox.gr, μπορείτε να καταγράφετε ψηφιακά τις εργασίες σας, να παρακολουθείτε την ανάπτυξη των καλλιεργειών σας και να βελτιώσετε την παραγωγικότητα σας. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία σας σε ένα μέρος, προσφέροντας μια ενιαία πηγή πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση της εκμετάλλευσής σας.

Πώς μια εφαρμογή Farm Management βοηθά τους αγρότες;

Η γεωργία είναι μία από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Αλλά παρά την ανάπτυξη τεχνολογιών σε πολλούς τομείς, όπως η υδροπονία και οι ελιές, η γεωργία συχνά παρουσιάζεται ως μια παραδοσιακή και αντικίνητρη δραστηριότητα. Ωστόσο, η ψηφιακή τεχνολογία αναμένεται να αλλάξει αυτήν την εικόνα, με τις εφαρμογές Farm Management να είναι στο προσκήνιο της αυτοματοποίησης και της βελτίωσης της απόδοσης.

Είναι σωστό να επεκταθούμε στη χρήση αισθητήρων και να την ενσωματώσουμε στην πλατφόρμα AgroBox;

Η χρήση αισθητήρων για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του εδάφους μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα και την ακρίβεια της διαχείρισης των καλλιεργειών. Με την ενσωμάτωση αυτών των μετρήσεων στην πλατφόρμα app.agrobox.gr, οι αγρότες θα μπορούν να παρακολουθούν πιο αποτελεσματικά τις συνθήκες του εδάφους και να λαμβάνουν ακριβέστερες αποφάσεις σχετικά με την καλλιέργεια, όπως για παράδειγμα τον προγραμματισμό της ποτίστρας ή την απόφαση πότε να σπείρουν τις σπορές.

Το Farm Management και η αειφορία στη σύγχρονη γεωργία

Η αειφορία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στον κλάδο της γεωργίας. Στον σύγχρονο κόσμο, η αειφορία αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Το Farm Management είναι μια μέθοδος διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που στοχεύει στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και των κερδών του αγρότη. Στο σημείο αυτό, εξετάζουμε τη συνέργεια του Farm Management και της αειφορίας στη σύγχρονη γεωργία.

Έγκαιρες αποφάσεις βάσει δεδομένων

Διαχειριστείτε τα χωράφια σας ευκολότερα - παρακολουθήστε εξ αποστάσεως, αποκαλύψτε προβλήματα επί τόπου και ενεργήστε έγκαιρα με ένα κορυφαίο λογισμικό για τη γεωργία:

  • Εφαρμογή λιπασμάτων/σπόρων 
  • Ο εντοπισμός αλλαγών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο εμφανίζεται στον πίνακα κορυφαίων αγροτεμαχίων 24/7
  • Εγκαιρες αποφάσεις βάσει δεδομένων χάρη στον απομακρυσμένο εντοπισμό προβληματικής περιοχής και τον εντοπισμό ακριβείας
  • Αποτελεσματικός σχεδιασμός σε όλα τα αγροτεμάχια σας με ένα προηγμένο αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων αγροτεμαχίων
  • Αναλυτικές καταστάσεις σε βάθος αγροτεμαχίων με γεωργία καιρού, δείκτες βλάστησης, στάδια ανάπτυξης φυτών μεταξύ άλλων βασικών παραγόντων

 

Βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και η γεωργία δεν μπορεί να μείνει πίσω. Υπάρχουν πολλές νέες τάσεις και εξελίξεις στη γεωργία που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες να επιτύχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να μειώσουν το κόστος της παραγωγής.

Η πλατφόρμα Agrobox.gr προσφέρει μια ευκολία και ένα εργαλείο για τους αγρότες να επωφεληθούν από αυτές τις νέες τάσεις και να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους. Ας δούμε μερικές από αυτές τις τάσεις και πώς μπορείτε να τις εφαρμόσετε στο αγρόκτημά σας μέσω της Agrobox.gr.

Σχετικα με το AgroΒox

Μία ιδέα, μία καινοτομία και μία αλλαγή κάθε φορά.

Το Agrobox βοηθά τους αγρότες,γεωπόνους και συμβούλους  να γίνουν πιο δυναμικοί, πιο εξελιγμένοι, πιο αποτελεσματικοί.

Αυτό φέρνει στην αγροτική επιστήμη, καινοτόμες στρατηγικές και υψηλές ψηφιακές τεχνολογίες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με νέους τρόπους.

GsmBox

07 Σεπτεμβρίου 2021

Search