Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου agrobox.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τους Όρους Χρήσεως, ο επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. Ο επισκέπτης/χρήστης του agrobox.gr έχει κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η AGROBOX Ι.Κ.Ε.  έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Με την εγγραφή σας στο agrobox.gr αποδέχεστε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το e-mail, το username σας και τα αναλυτικά στοιχεία της καλλιέργεια σας καταγράφονται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Το agrobox.gr δε χρησιμοποιεί τη διεύθυνση e-mail και τα στοιχεία σας για αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων,ούτε διαρρέει στοιχεία σε τρίτους.

Το agrobox δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή λάθος χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ο κάθε χρήστης φυτοπροστατευτικού προϊόντος πέρα από την καταχώρηση που θα λάβει από την ιστοσελίδα, υποχρεούται να συμβουλευτεί υπεύθυνο γεωπόνο, ο οποίος θα του υποδείξει τον ακριβή τρόπο χρήσης. ο γεωπόνος θα είναι υπεύθυνος για τη καταγραφή του προϊόντος, σύμφωνα με της υπάρχουσες διατάξεις που αφορούν τη διάθεση φυτοπροστατευτικών και υγειονομικών προϊόντων στην αγορά.

Η χρήση σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο για τις καλλιέργειες για τις οποίες υπάρχει έγκριση χρήσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με γεωπόνο και εφαρμόζοντας αυστηρά τις οδηγίες του εκάστοτε σκευάσματος.

Το agrobox.gr καταγράφει τις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζει ο κάθε αγρότη, ο οποίος πάντα συμβουλεύεται τον υπεύθυνο γεωπόνο του. Δεν συμβουλεύει, ούτε προτείνει καλλιεργητικές μεθόδους και φυτοφάρμακα ή λιπάσματα. Επιπλέον δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή λάθος χρήση καλλιεργητικών φροντίδων, δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον ρόλο του υπεύθυνου γεωπόνου και η χρησή του ιστότοπου αφορά ένα επικουρικό εργαλείο για τον αγρότη.

Όλοι οι χρήστες του argobox.gr, εφόσον ολοκληρώσουν την εγγραφή τους αποδέχονται αυτόματα τους όρους χρήσης.

Πληροφορίες σχετικά με τις συνδρομές


Η ενεργοποιήση της συνδρομής γίνεται αυτόματα αμέσως μετά την πληρωμή
Η επόμενη ανανέωση, ΔΕΝ χρεώνεται αυτόματα και θα πρέπει να γίνει εκ νέου παραγγελία συνδρομής και πληρωμή
Μπορείτε να κάνετε παραπάνω απο μία συνδρομές. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός αγροτεμαχιών ΔΕΝ προστίθεται εν αντιθέσει με τα το αριθμό στεμμάτων.
Το AgroBox δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται στοιχεία καρτών, καθώς οι πληρωμές γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον τράπεζας
Μετά την λήξη της συνδρομής τα αγροτεμάχια σας απενεργοποιούνται έως την επόμενη ανανέωση
Τα αγροτεμάχια σας δεν διαγράφονται με την λήξη της συνδρομής ακόμη και εαν ειναι απενεργοποιημένα.
Στην περίπτωση όπου η έκταση των αγροτεμάχιων σας υπερβαίνει αυτά των ενεργών συνδρομών, τότε ενεργοποιούνται βάση ημερομηνία δημιουργίας έως να καλυθούν.
Η τιμή αγοράς συνδρομής σε προσφορά, παύει να ισχύει μετά την λήξης της συνδρομής.
Η ελάχιστη έκταση ειναι 30 στρ. στην 1η αγορά και 10στρ. για κάθε επόμενη.
Η ελάχιστη έκταση ανανέωσης ειναι το σύνολο των καταχωρημένων αγροτεμάχιών σας.
Εαν υπάρχει ήδη ενεργή συνδρομή, η κάθε επόμενη αγορά τιμολείται έως το πέρας της αρχικής συνδρομής και γίνεται αναπροσαρμογή της τιμής στο εναπομείναν χρονικό διάστημα
Επιστροφή χρήμάτων γίνεται υπό προϋποθέσεις, εντός 7 ημέρων
Λαμβάνεται αυτόματα ειδοποιήση 30,7,1 ημέρες πριν την λήξη

Σχετικα με το AgroΒox

Μία ιδέα, μία καινοτομία και μία αλλαγή κάθε φορά.

Το Agrobox βοηθά τους αγρότες,γεωπόνους και συμβούλους  να γίνουν πιο δυναμικοί, πιο εξελιγμένοι, πιο αποτελεσματικοί.

Αυτό φέρνει στην αγροτική επιστήμη, καινοτόμες στρατηγικές και υψηλές ψηφιακές τεχνολογίες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με νέους τρόπους.

GsmBox

07 Σεπτεμβρίου 2021

Search