Έρευνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ VERSION

 

Agrobox.gr

 

Πλατφόρμα λογισμικού προσανατολισμένη στο IoT που εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις αγρού – Βασισμένο σε αισθητήρες WSN που αποστέλλουν δεδομένα σε βάσεις δεδομένων τεχνολογίας cloud

 

Περίληψη

 

Αυτή η μελέτη περιγράφει το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης κλιματικών δεδομένων αγρού προσανατολισμένου στο IoT που χρησιμοποιεί WSN χαμηλού κόστους. Μετά την μέτρηση των κλιματικών συνθηκών, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων SQL και στην συνέχεια γίνεται η επεξεργασία τους. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό μελλοντικών δράσεων που εφαρμόζονται στην πλατφόρμα λογισμικού. Βασικός στόχος της δημιουργίας αυτού του λογισμικού είναι να διασφαλιστεί ο έλεγχος του αγρού από απόσταση, να μειωθούν τα έξοδα του παραγωγού και να επιβεβαιωθούν θεωρητικά μαθηματικά μοντέλα καλλιέργειας. Η επίτευξη αυτών των στόχων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της αειφόρου γεωργίας που συνιστά την μείωση κατανάλωσης νερού. Η σύνδεση μεταξύ παραδοσιακών συστημάτων καλλιέργειας και καινοτόμων τεχνολογιών επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ασύρματων ηλεκτρονικών μονάδων arduino χαμηλού κόστους για την απόκτηση δεδομένων από συνδεδεμένους αισθητήρες. Χάρη στους κόμβους αισθητήρων που είναι σωστά τοποθετημένοι στον αγρό, οι κλιματικές παράμετροι ενδιαφέροντος όσο και άλλες μετρήσεις μεταδίδονται σε βάση δεδομένων on-cloud. Αυτό γίνεται για να επιτρέπεται η παρακολούθηση και η εκτίμηση ενεργειών που πρέπει να γίνουν από ενεργοποιημένους χρήστες (αγρότης ή γεωπόνος). Για το σκοπό αυτό, η εφαρμογή που δημιουργήθηκε , επιτρέπει στους χρήστες να οπτικοποιήσουν μέσω γραφημάτων και τελικά να παρέμβουν από απόσταση χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο τηλέφωνο ή tablet.

logo

                Η ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ AGROBOX

Σχετικα με το AgroΒox

Μία ιδέα, μία καινοτομία και μία αλλαγή κάθε φορά.

Το Agrobox βοηθά τους αγρότες,γεωπόνους και συμβούλους  να γίνουν πιο δυναμικοί, πιο εξελιγμένοι, πιο αποτελεσματικοί.

Αυτό φέρνει στην αγροτική επιστήμη, καινοτόμες στρατηγικές και υψηλές ψηφιακές τεχνολογίες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με νέους τρόπους.

GsmBox

07 Σεπτεμβρίου 2021

Search